maandag, 17 september 2012 (08:09) in Rooster door Nordwin College

Het weekoverzicht geeft de week weer die bij de weekaanduiding hoort.
Op het overzicht staan per leerjaar afkortingen.


 • leerjaar 1,2 & 3: WA (week A) & WB (week B)
 • prestatie leerjaar 2: PR1 t/m PR6
 • praktijkvak BL/KL leerjaar 3: P1 t/m P3
 • praktijkvak GL leerjaar 3: G1 t/m G5

♥   Klas 3BL en KL: praktijkvakken vinden plaats in een periode van 5 weken (P1), na deze 5 weken volgt een nieuwe periode met een ander vak (P2). Na deze 2e periode, is er een inhaalweek (P3-Inhaalweek).
Als er een praktijkles is uitgevallen en de docent vindt het noodzakelijk dat deze les ingehaald wordt, dan wordt dit in deze week ingeroosterd. Voor deze week geldt dat je goed de roosterwijziging in de gaten moet houden of er een les vermeld wordt op de praktijkdagen. Staat er géén les vermeld, dan ben je vrij op de uren dat je anders praktijk hebt.

♣   Op het weekoverzicht staat ook vermeld in welke periode er geen praktijk is maar Prestatie (P3-Prestatie)


ROOSTERS OP INTERNET :

 • Ga naar www.vmbogroen-sneek.nl
 • Ga naar Roosters – Roosters, er wordt een nieuwe pagina geopend.
 • Voor leerlingroosters: Kies bij voor leerlingen, kies dan bij je coachgroep en kies bij je eigen naam.
 • Voor docentenroosters: Kies bij voor Docenten en kies bij de docent die je wilt zoeken.

 • ROOSTERWIJZIGINGEN:

  méér over de wijzigingen vind je hier.  maandag, 17 september 2012 (08:09) in Rooster door Nordwin College

  vrijdag, 5 september 2008 (10:09) in Rooster door Nordwin College

Afkorting Volledige naam
AGGA G. Agema    
BECA C. van den Berg    
BABA B. Bakker    
BLMC M. Blommers    
   
BIGA G. van der Bij    
BOJD J. de Boer    
BOFC F. Booy    
BRHB H. Bremer    
BOPB P. Bootsma    
BRCA K. Bruin    
DIJB D. van Dijk    
BUBC B. Buurman    
DIJA J. Dijkstra    
GAEA O. Galama    
ELMA M. Elzinga    
GLJA J. de Glee    
GRCA L. de Graaf    
KRAA A. van der Kroef    
JOAB A. de Jong    
JOMA M. de Jong    
LAGA G. Lammersen    
KUHA H. Kuipers    
LEKA K. Lever    
LUSA S. Lubach    
PIIA I. Pietersma    
MOIA I. Mous    
PAWA W. Pathuis    
Renn4 Onderwijsassistent    
ROAA A. de Roos    
SCRA R. Schraa    
VIJB J. Visser    
STNA N. Stefan    
TIJB J. Tichelaar    
VRRA R. de Vries    
VIMA P. Visser    
VITA T. Vink    
VRPA P. de Vries    
YKMA M. Ykema    
WEBA B. van der Weij    
WERA R. Westra    
WERB R. van der Werf    

  vrijdag, 5 september 2008 (09:09) in Rooster door Nordwin College

Afkorting Vak Volledige naam Afkorting Docent Volledige naam
AEC Groene Economie AGGA Agema
ATE Groene Techniek ARJA Arendz
BBO Bovenbouw overlegmoment BABA Bakker
BIO Biologie BECA Berg, van den
BLS Bloem & Design BIGA Bij, van der
BU Banduur BLMC Blommers
CKV Culturele Kunstzinnige
Vorming
BOJG Boer de-Visser
COA Coachuur BOJD Boer, de
COZW Coach – Zelfstandig
werken
BOFC Booij
DIG Dierhouderij Gezelschap BOPB Bootsma
DIH Dier & Welzijn BRHB Bremer
DIP Dierhouderij Productie BRCA Bruin
DUI Duits BUBC Buurman
DVZ Dierverzorging DIJB Dijk, van
ECO Algemene Economie DIJA Dijkstra
ENG Engels DUSB Duyve
EXA Examentraining ELMA Elzinga
FRI Fries GAEA Galama
GRR Groen & Recreatie GAST Gastdocent
ICT ICT GLJA Glee, de
KC Kunst en Cultuur GRCA Graaf, de
LGF LGF DULA Huisman-Duinker
L&B Loopbaan en Burgerschap IJMB IJkema
LNW Loonwerk JOAB Jong, de A.
LO Lichamelijke Opvoeding JOMA Jong, de M.
LO2 LO examenvak KRAA Kroef, van der
LOB Loopbaan oriëntatie KUHA Kuipers
MAS Maatschappelijke stage LAGA Lammersen
MBB Methodische Begeleiding
BPV
LAWA Landman
MBO MBO Groen LEKA Lever
MIJ Maatschappijleer LUSA Lubach
MM Mens en Maatschappij MOIA Mous
MN Mens en Natuur ONBD Onbekende docent
NAS Natuurkunde/Scheikunde OOIA Oostenveld
NED Nederlands PAWA Pathuis
OIB Oriënteren in het
bedrijfsleven
PIIA Pietersma
PCO Persoonlijk Coachuur POJC Posseth
PDI PSO Dier POWA Postma
PGB PGB ROAA Roos, de
PGR PSO Groen SCRA Schraa
PRAK Praktijk SCNA Schrale
PRD Paardenhouderij Stag Stagiaire
PRE Prestaties STNA Stefan
PTE PSO Techniek TIJB Tichelaar
PVO PSO Voeding VACT Vacature
REK Rekenen VEJB Vellema
RT Remediale Hulp VITA Vink
SEC Sectorwerkstuk VIJB Visser J.
SOVA Sociale Vaardigheden VIMA Visser P.
STA Stage VRPA Vries, de P.
VAP Voeding & Gezondheid VRRA Vries, de R.
VCA Veiligheid Certificering
Aannemers
WEBA Weij, van der
VEE Veehouderij WERA Westra
VER Vergaderuur ZELF Zelfstandig werken
VI Vast invaluur
WIS Wiskunde
WSH Workshop
ZLF Zelfstandig werken

  dinsdag, 19 augustus 2008 (10:08) in Rooster door Nordwin College

Hieronder vind je je voorlopige eerste keuze terug.

Controleer goed of jou keuze bij de juiste vakken is ingevuld. Indien er iets niet juist is, dit zo snel mogelijk aan je coach of aan mevrouw Kalsbeek (roostermaker) doorgeven. Tot 1 mei kan je nog wijzigingen doorgeven.
Let op: wat vermeld staat is je eigen keuze, een eventueel afwijkend advies is nog niet hierin vermeld.

LWT: klik op lwt-internetversie-verzamelpakket
BL: klik op bl-internetversie-verzamelpakket
KL: klik op kl-internetversie-verzamelpakket
GL: klik op gl-internetversie-verzamelpakket